Je bekijkt nu Storm Poly houdt waterschap nog maanden bezig

Storm Poly houdt waterschap nog maanden bezig

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws
  • Bericht reacties:0 Reacties

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft zeker tot het eind van het jaar de handen vol aan de gevolgen van zomerstorm Poly.
Omdat de zwaarste zomerstorm ooit, met windsnelheden langs de Noordzeekust van 98 tot 146 kilometer per uur grote schade heeft aangericht in het groenareaal, verwacht het waterschap de rest van 2023 nodig te hebben voor opruimwerkzaamheden en extra inspectierondes vanwege het risico op afbrekende takken en losstaande bomen.

“Poly is, met de bomen vol in het blad, hard aangekomen,” laat Dijkgraaf Remco Bosma weten op vragen van BBW-fractieleider Ellie Koning-Bruijn uit Zuidschermer. “Een schade van deze omvang hebben onze deskundige in en aannemer niet eerder meegemaakt. Bomen zijn omgewaaid, hebben soms wegverharding en wegbermen beschadigd. Er is sprake van heel veel takbreuk Er zijn veel kronen uit de bomen gewaaid. Er zijn lichtmasten geknakt.”

Direct na dat de storm van 5 juli was gaan liggen, is begonnen met het opruimen van takken en omgewaaide bomen. “Dit is opgepakt door de brandweer, onze eigen onderhoudsdienst en aannemers,” weet Bosma. “Omdat de storm in ons hele beheersgebied heeft huisgehouden is de capaciteit bij aannemers beperkt. Alle overheden doen een beroep om dezelfde bedrijven. Wij zetten 9 aannemers in.”

Een raming van de schade is moeilijk te geven in staat tot dus verder op ruim 25.000 euro. Daarnaast is al meer dan anderhalve ton uitgegeven aan inzet van aannemers. Zij hebben veel takken uit waterlopen moeten verwijderen zodat het maaien in sloten in vaarten normaal doorgaan kon vinden. Toekomstige kap, verwijdering en herplant van bomen zijn in het kosten plaatje niet meegenomen.

Geef een reactie