Boeren Burgers Waterbelang is een politiek onafhankelijke partij met een zetel in het algemeen bestuur van waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). HHNK heeft de kerntaak om achter veilige dijken te zorgen voor schoon en voldoende water.

Boeren Burgers Waterbelang zet zich in voor de belangen van de bewoners in het gebied van HHNK, Noord Holland boven het Noordzeekanaal inclusief Texel.

Boeren Burgers Waterbelang streeft naar een gezonde, schone en veilige omgeving in combinatie met een eerlijke verdeling van de kosten. Goede vaar-, fiets- en schaatsroutes én het behoud van cultuur en natuur staan hoog in ons vaandel.

Boeren Burgers Waterbelang is ontstaan uit en wordt gesteund door NMV, NVAF en NAV.
Door de directe samenwerking van de bestaande partij Boeren Burgers Waterbelang met de regioafdelingen van Koninklijke BLN-Schuttevaer en het Koninklijk Nederlands Watersportverbond en  IJsverenigingen heeft Natuurlijk BBW een breed draagvlak.