Je bekijkt nu Verslag jaarvergadering Boeren Burgers Waterbelang

Verslag jaarvergadering Boeren Burgers Waterbelang

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws
  • Bericht reacties:0 Reacties

Onderstaand een beknopt verslag van de jaarvergadering d.d. 27 februari jongstleden.
Voor de laatste keer gehouden in ons stamcafé Pitstop ’t Koetje. Rond 20.00 uur was de zaal redelijk volgelopen met onze leden die getrakteerd werden op koffie met koek. Op uitnodiging van het bestuur was niet alleen de Dijkgraaf van HHNK Remco Bosma maar ook de Burgemeester van Opmeer Gerard van den Hengel en Wethouder Vincent Buijs aanwezig.

Onze voorzitter Marius van Kesteloo opende de vergadering en heette een ieder van harte welkom. Hij gaf direct aan, het heel belangrijk te vinden, dat het waterschap zich vooral bezig moet houden met de Kerntaken! Hierna vroeg hij aan onze secretaris Co Schipper of er nog mededelingen waren (neen). Daarna kreeg onze fractievoorzitter Elly Koning het woord. Ze zei: ”gelukkig te zijn met het feit dat wij met twee gekozen bestuurders zitting hebben in het algemeen bestuur (CHI) van het waterschap. Waardoor wij ook twee steunfractieleden mochten voordragen; Co Schipper en Nico van Tunen. Verder merkte ze op dat wij geen onderdeel uitmaken van de coalitie, waardoor wij duidelijk de standpunten uit ons verkiezingsprogramma onder de aandacht kunnen blijven brengen.”

Het volgende agendapunt was financiën, die door penningmeester Nico Oud werd toegelicht. In 2023 het verkiezingsjaar hebben wij veel geld uitgegeven voor de verkiezingscampagne waardoor aan het eind van het jaar de kas zo goed als leeg was. Gelukkig kon hij melden dat de kas inmiddels door de donaties van de leden etc. weer gevuld was. Dus kon de koffie met koek en een borrel ons door het bestuur worden aangeboden. Nico gaf ook nog aan dat een deel van het geld gereserveerd zal worden voor het campagneteam t.b.v. de verkiezingskas in 2027. Erik van Essen van de kascommissie had geen ‘onregelmatigheden’ in de boeken gevonden en stelde voor het bestuur decharge te verlenen. De leden gingen door in de handen te klappen akkoord.

Bestuurlijke mutaties, de volgende bestuursleden zijn afgetreden; Arie Biesheuvel, Jacko Wiering en Inge Kuyt. Na het in ontvangst nemen van een attentie, maakte Jacko van de gelegenheid gebruik om het woord te nemen omdat hij samen met Jos de Boer (afwezig wegens ziekte) de initiatiefnemers waren van Boeren Burgers Waterbelang. En met succes! Gelukkig waren er ook weer drie nieuwe bestuursleden te benoemen; Rene Beerepoot, Kees Koopman en Erik van Essen. Ook hiervoor gingen de handen op elkaar. Als laatste agendapunt de rondvraag. Geen vragen dus tijd voor een borrel.

Na de pauze hield de Dijkgraaf zijn presentatie over de crisisbeheersing en met name de ontwikkeling daarvan. Dit gezien het feit dat het klimaat snel aan het veranderen is, en het ‘schap’ hierop moet zijn voorbereid. De presentatie gaf goed inzicht in hetgeen er allemaal bij komt kijken, maar vooral ook dat HHNK regie moet nemen en het overzicht bewaken. Zo ook een adviesrol moet vervullen, voor haar taken en verantwoordelijkheden, binnen de veiligheidsregio. Heel belangrijk daarbij is de communicatie. Dit zowel intern ‘het kantoor’ als ‘buiten’ het gebied waar de overlast ontstaat of al is ontstaan?

Na de presentatie was er nog een rondvraag. De vragen die door de leden gesteld werden, waren bijna allemaal over allerlei andere aspecten, vooral waar het ‘schap’ dagelijks mee bezig is. Daarom had de Dijkgraaf niet op iedere vraag een passend antwoord.
Na het ‘vragenvuur’ van de leden, nam Marius het woord om de Dijkgraaf te bedanken.
En bood hij namens het bestuur nog een consumptie aan en was het nog heel gezellig nazitten…………

Graag tot volgend jaar. Of laat eerder van je horen als je een vraag hebt? Stel die gerust aan de secretaris, het bestuur of de fractievoorzitter.

De foto is van Co Scholten

Geef een reactie