U kunt Natuurlijk BBW ondersteunen. Dat kan op allerlei manieren en zeker met een financiële bijdrage, om de te voeren campagne zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Voor andere ideeën kunt u contact op nemen met het secretariaat.

Vriend van Natuurlijk BBW ben je al vanaf € 10,-. Toon windkracht; vanaf € 30,00 hangt de vlag bij jouw in top!

Vriend worden van Natuurlijk BBW kan vanaf € 10,-, maar iedereen die € 30,- of meer doneert krijgt een van ons een prachtige vlag. Vul dan bijgaand formulier dan even in, dan zorgen wij dat u de vlag thuis bezorgd krijgt.

U kunt uw gift storten op NL83 RABO 0138183597 ten name van Boeren Burgers Waterbelang. Uw gift wordt vertrouwelijk behandeld.

Wij danken u voor uw ondersteuning.