Je bekijkt nu Wat heeft BBW voor u geregeld de afgelopen jaren?

Wat heeft BBW voor u geregeld de afgelopen jaren?

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Nieuws
 • Bericht reacties:0 Reacties

Boeren Burgers Waterbelang heeft zich de afgelopen 4 jaar weer volop ingezet voor de belangen van de inwoners in het gebied van HHNK. Hieronder een overzicht van de resultaten.

We zijn trots op:

• Lid van de Audit en Risk klankbordgroep HHNK. Hier worden financiële zaken besproken.
• Lid van de vertrouwens cie. nieuwe dijkgraaf Remco Bosma.
• Technisch voorzitter cie. Bestuur Middelen Waterketen. Ronald van Schoorl en Co Schipper waren cie. leden als steunfractielid.

Wat hebben we bereikt?
 1. Tegenstem Biomassa centrale HVC i.v.m. sluiting SDI, Van gas naar biomassa is het verleggen van een probleem en geen milieuwinst.
  We hebben moeite met het lidmaatschap van HVC. We zien vermenging toezichthouder en aandeelhouder.
 2. We hebben gezorgd voor een overzicht in het CHI van kostenverschil tussen stad en platteland per strekkende km.
 3. We hebben gewezen op de gevolgen van stroming nabij het gemaal en nieuw te bouwen gemaal Edam/Monnickendam
 4. Tegenstem verzilting Oostzaan, omdat het hier gaat om vermenging van zoet en zout water in een gebied Het probleem verzilting is alom in het gebied. Werken aan biodiversiteit is alleen mogelijk als biotoop geschikt is.
 5. Tegenstem peilverhoging Veenweidegebied, streven naar behoud veenweide gebied en functie, hoger waterpeil vermindert de CO2 uitstoot en mogelijke inklinking maar het verhoogt de concentratie van lachgas en methaan uitstoot, dit zijn veel schadelijker broeikasgassen.
 6. Duidelijkheid creëren over het effluent uit de RWZI’s. Die voldoet aan de lozingsnorm, maar vervuilt het ontvangende oppervlakte water,
  voldoet zeker niet aan de KRW voor fosfaat, stikstof, medicijnen, hormonen, en microplastics. Wij stimuleren de aanleg van een vierde trap.
 7. Stimuleren de aanleg van (kleine) windmolens op onze terreinen, voor de opwekking eigen energie,
  HHNK is één van de grootste verbruikers in NH, na Schiphol en TATA Steel, Nu leveren de zonnepanelen van HHNK stroom die voor 90% terug geleverd werd aan het net. We Zijn geen energiebedrijf en willen een grotere eigen benutting bij windmolens in combi met panelen.
 8. 21 juni 2021 Wateroverlast langs de kust van Heemskerk tot en Texel. We hebben Heemraad Siem Jan Schenk en dijkgraaf Luc Kohsiek gebeld en gevraagd om meer als boegbeeld naar voren te treden, en we zijn zelf het gebied ingegaan en gesproken met agrariërs en loonwerkers voor praktische oplossingen bij knelpunten in de gebiedsplannen.
 9. We zetten ons in voor de (beroeps)vissers. HHNK beheert het huis van de vis. We zijn in overleg over de nota vis van HHNK, dat gaat over de biotoop, visvergunningen en recreatiesport visserij.
 10. Overleg met diverse inwoners of belangenvertegenwoordigers betreffende peilveranderingen o.a. Purmer, Wieringen en verandering van verkeerssituatie, Wheredijk.

Tot slot: BBW heeft een goede samenwerking met verschillende partijen afhankelijk van onderwerp, VVD, CDA en voorheen 50 Plus en soms AWP.

Geef een reactie