Fors snijden in de kosten van HHNK.
HHNK is in diverse opzichten het grootste schap van NL.  Zij dient veel meer te profiteren van de schaalvoordelen die dit zou kunnen opleveren. HHNK betaalt bijv. 0,59% meer rente over haar langlopende schulden dan het landelijke gemiddelde. Dit is op jaarbasis een bedrag van ongeveer 2 milj. euro.  Het effect op de tarieven is 1% verhoging. Te denken valt aan een verlaging van de loonsom van 10% t.o.v. het referentiejaar 2014. Het effect op de tarieven is 4% verlaging.  Een en ander dient opgevangen te worden door doelmatiger te werken binnen de eigen organisatie en slimme samenwerking met strategische partners [ gemeentes,waterleidingbedrijven en Rijkswaterstaat. Het is verbijsterend dat er nog steeds geen bedrijfsvergelijking met de andere waterschappen mogelijk is op basis van arbeidsproductiviteit. BBW wil zich hard maken voor een cultuursverandering binnen het schap. Er moet nog een enorme slag gemaakt worden richting een efficiënt en doelgericht opererend bedrijf. Daarnaast kunnen de investeringen die voortvloeien uit een aantal wettelijke taken, zoals het op sterkte brengen van regionale waterkeringen,  vertraagd worden uitgevoerd. De bescherming  tegen overstromingen mag uiteraard niet in het geding zijn. Daarnaast zou het schap veel meer gebruik kunnen maken van de kennis in het gebied, waardoor werken veel slimmer kunnen worden uitgevoerd. Toekomstige innovatieve ontwikkelingen kunnen in dit proces tevens een grote rol spelen.

Minder regels en controles.
BBW staat voor een drastische sanering van  regels en controles door het schap. Een transitie van vergunningsplicht naar meldingsplicht kan daar een belangrijke bijdrage toe leveren.  Uiteraard dienen de wettelijke taken onverkort te worden uitgevoerd. Milieucontroles door zowel de ambtenaren van de gemeentes als die van HHNK zijn teveel van het goede.

Zorgen dat het hemelwater niet in het riool komt.
In de waterschapswereld wordt hiervoor de term “afkoppeling”gebruikt.  Regenwater dat in het  riool terecht komt dat gaat naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat kost veel geld. Indien we dit kunnen voorkomen zou dat een forse besparing opleveren.

Ga verder naar het volledige verkiezingsprogramma...

Riet en water bij Opmeer

KIES VOOR EEN FRISSE WIND DOOR ONS HOOGHEEMRAADSCHAP

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com