Boeren Burgers Waterbelang

Boeren Burgers Waterbelang Lijst 6

Bestuursleden BBW

1. Elly KoniElly Koning-Bruijn - Stompetorenng-Bruijn - Stompetoren

Elly Koning –Bruijn, 57 jaar, is getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen. Zij vertegenwoordigt als lijsttrekker beide doelgroepen, als burger is zij docent lichamelijke opvoeding op een middelbare school. Thuis op het veehouderijbedrijf is zij degene die de kalveren- en jongvee opfok  voor haar rekening neemt en ook degene die de administratie en boekhouding in orde houdt.
De afgelopen zes jaar heeft zij in het College van Hoofd Ingelanden gezeten namens Boeren Burgers Waterbelang als fractieleider,samen met twee fractiegenoten. Ook de volgende bestuursperiode wil zij weer graag voor deze partij in het algemeen bestuur van HHNK plaatsnemen.
KIES VOOR EEN FRISSE WIND DOOR ONS HOOGHEEMRAADSCHAP!
Stem Boeren Burgers Waterbelang

Peter Mak -Oosterblokker2. Peter Mak - Oosterblokker

Peter Mak is geboren op 22 mei 1954. Hij is woonachtig in Oosterblokker, gemeente Drechterland en is getrouwd met Pauline en vader van 3 , inmiddels volwassen, kinderen. Ze hebben een fruitteeltbedrijf met appels, peren en pruimen. Daarnaast heeft hij veel bestuurlijk werk gedaan, o.a. als lid van de landinrichtingscommissie van de ruilverkaveling Westwoud, voorzitter van de plaatselijke Rabobank, voorzitter van de telersvereniging North Sea pears en lid van de produktadviescommissie Fruit van de Greenery. Zijn huidig bestuursfuncties zijn bestuurslid van waterschap HHNK namens LTO en bestuurslid van een charitatieve stichting. Hij heeft in de afgelopen bestuursperiode van HHNK vooral ingezet op beperking van de waterschapslasten voor ongebouwd en een eerlijker verdeling van de lastenverhogingen voor alle belastingcategorieën. Daarnaast veel bestuurskracht aangewend voor een beperking van de stijging van de waterschapslasten in het algemeen, door politieke lobby met de andere partijen. Hij heeft geprobeerd HHNK zich in de richting te laten ontwikkelen van een efficiënte, slagvaardige en doelgerichte organisatie die er voor de burger is, en niet andersom. Hij heeft de ambitie om HHNK te transformeren naar een organisatie die lean en mean is. Een organisatie die voor iedereen betaalbaar is.

Jos de Boer - Westwoud

Adviseur. Jos de Boer - Westwoud

Jos de Boer is geboren in 1954, gehuwd en vader van twee kinderen en opa. Hij heeft samen met 3 broers en daar twee kinderen van, een agrarische onderneming. Hij zit nu 6 jaar in het bestuur van HHNK en hij strijdt hoofdzakelijk tegen nog meer waterbergingen en het maaibeleid van HHNK. Hij is al meer dan 40 agrariër en ziet hoe de natuur in de polder verloederd m.b.t  woekerend onkruid in de ecologische gebieden welke  worden aangelegd in de polders. Terwijl agrariërs de natuur zo goed mogelijk proberen te onderhouden voert HHNK een ander beleid. Ook de hoge lasten baren hem veel zorgen, temeer omdat het straks voor onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst onbetaalbaar gaat worden ook door het huidige beleid van HHNK.

KIES VOOR EEN FRISSE WIND DOOR ONS HOOGHEEMRAADSCHAP

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com